Колектив кафедри оториноларингології

Ковтуненко Олександр Васильович, Завідувач кафедри, д.мед.н., професор.

Oleksandr Kovtunenko, Professor, Head of dep. of otorhinolaryngology

Докторська дисертація «Клініко-морфологічне обґрунтування прогнозування, діагностики та лікування хворих на рак гортані ІІІ-IV стадії», 2010р.

Визначення, формулювання, планування, і координація всіх видів діяльності кафедри.

Відповідальний за технічне и матеріальне оснащення кафедри;

Scopus

Google Scholar

ORCID

Publons

Березнюк Володимир Васильович, д.мед.н., професор.

Volodymyr Berezniuk, Professor

Докторська дисертація «Хірургічна реабілітація хворих з одно- та двохстороннім хронічним середнім отитом», 1995р.

SCOPUS

ORCID

Google Scholar

Чорнокур Олександр Анатолійович, к.мед.н., доцент.

Oleksandr Chornokur, Associate Professor, PhD.

Кандидатська дисертація „Хірургічне лікування хворих на рак гортанної частини глотки із застосуванням ауто- та алотрансплантатів”, 2001р.

Член моніторингової групи Міжнародного факультету;

Член групи з внутрішнього аудиту Університету;

Відповідальний за роботу клінічних ординаторів;

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі;

Проведення клінічних досліджень на кафедрі.

Google Scholar

ORCID

Publons

Зайцев Андрій Валерійович, к.мед.н., доцент.

Andrii Zaitsev, Associate Professor, PhD.

Кандидатська дисертація „Профілактика нозокоміальних синуїтів у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою”, 2002р.

Відповідальний за навчальну роботу;

Відповідальний за методичну роботу;

Відповідальний за сторінку кафедри на сайті Університету;

Відповідальний за складання рейтингу співробітників кафедри;

Відповідальний за впровадження на кафедрі системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2015;

Відповідальний за документообіг на кафедрі

Google Scholar

ORCID

Publons

Web of Science

Хоботова Наталія Володимирівна, к.мед.н., доцент.

Natalia Khobotova, Associate Professor, PhD.

Кандидатська дисертація „Лікування хворих на поліпозний риносинуїт з використанням лазеротерапії”, 1998р.

Відповідальна за підготовку лікарів-інтернів;

Відповідальна за техніку безпеки на кафедрі;

Відповідальна за ведення протоколів засідань кафедри

Профорг кафедри

Scopus

Google Scholar

ORCID

Publons

Ламза Нелля Валеріївна, к.мед.н., асистент.

Nellia Lamza, assistant, PhD.

Кандидатська дисертація „Хірургічна реабілітація хворих хронічним слизистим середнім отитом”, 2000р.

Керівник студентського наукового гуртку;

Відповідальна за громадську оборону;

Відповідальна за виховну роботу зі студентами;

Google Scholar

ORCID

Пахольчук Анна Бегназарівна, асистент

Anna Pakholchuk, assistant

Відповідальна за науково-дослідну роботу;

Відповідальна за стандартизацію обладнання кафедри;

ORCID

Publons

Заболотна Ганна Костянтинівна - Старший лаборант

Луценко Ольга Олександрівна - Лаборант